[logó]
XXVIII. évfolyam 2. szám - 2018. március-április

[borító hátlap] [borító front]t a r t a l o m
 
kortárs
Köves István Versek
Arnóti András Népszínház
Egry Artúr Versek
Kántor Zsolt Csembaló a fűben
Ádám Tamás Versek
Magén István A Trón
Koosán Ildikó Farsang 2018
Gulisio Tímea Sirálykönnyek
Barna T. Attila Ti drogosok, alkoholisták
Juhász Zsuzsanna Versek
Farkas Csaba Három tavaszi kispróza
Szarka István Versek
Gyárfás Endre Mezőhegyesi kaland
Csontos Márta Versek
Túri Bertalan Szerelmesek
Lengyel Géza „Prófétai” sugallat a választásokra
Szombati István Magányos cédrusok
Fövényi Sándor Versek
Mika Gabriella Pénzt vagy életet!
Debreczeny György Versek
Hidasi Judit Ázsiai egypercesek
Németh András Versek
Szirmai Péter Magalhaes és Magallanes
Birtalan Ferenc Világtalan január
Képes Gábor Versek
Kis Antónia Kutyák kutyája
Gajdos András Téltemető
Boga Bálint Moha és iszap
Szente B. Levente Eredet
 
görbe tükör
Rejtő Jenő A megkerült cirkáló (Részlet)
Németh András Empíriafragmentumok
Jahoda Sándor Mefisztó fogai
Petrozsényi Nagy Pál Bonyolult világ
Frideczky Katalin Két groteszk
Harencsár László Pajzán história, avagy a Bikavér
Csokonai Attila Poeta ludens
Farkas András Mit írok?
Pruzsinszky Sándor Kitty – avagy egy robot becsülete
Bistey András Anekdoták a Jászságból
 
dráma
Bistey András Vásári komédia
 
megmentett oldalak
Györe Imre Hallomásaim
Györe Imre Mit fejez ki?
 
koszorú
Agárdi Péter – Andor László Mészáros István József Attilája hazatér
Mészáros István József Attila és a modern művészet – Előszó a magyar kiadáshoz
Mészáros István József Attila és a modern művészet – A modern művész sajátos helyzete, 7.
Koosán Ildikó József Attilához
 
évforduló
Bertolt Brecht Jegyzetek Heinrich Mann „Bátorság”-áról
Bálint György Intelmek kezdő felháborodókhoz
Bálint György A szavak felkelése
Bálint György Az emberiség végnapjai
Radnóti Miklós Ötödik ecloga (Bálint György emlékére)
 
ablak
Asaf Tal és Aviya Salomon-Hovav Interjú Israel Gutmannal: Ha vannak még, akik beszélhetnek,
kötelesek beszélni, s nemcsak önmagukról
Martin Luther King „Van egy álmom”
 
elmélkedés
Handi Péter Naplók
 
múltunk
Hegedűs Sándor Sztójay Döme regnálásának története
Zahava Szász Stessel Egy holokauszt túlélő elvesztett világa
 
fókusz
Kicsi Sándor András Kukó és tavaszhívó
 
olvasólámpa
Bistey András Három könyvről
(Ballai László: A szabadság rabja;
Gyárfás Endre: Halló, itt Puskás;
J. Nagy László: Magyarország és az arab világ 1947-1987.)
 
Johannes Gutenberg (1400 körül – 1468) bibliájának lapjaival,
műhelyét, eszközeit ábrázoló metszetekkel

Köszönetet mondunk azoknak az Olvasóinknak, Ba­rá­taink­nak, akik tavaly jö­ve­de­lem­adó­juk 1%-át fel­aján­lot­ták az EZREDVÉG ALAPÍ­TVÁNY-nak. A NAV által át­utalt összeg 145.756 Ft volt, mely hozzá­járult 2017. évi szá­maink nyom­da­költ­sé­gei­nek fe­de­zé­sé­hez. Fel­hív­juk szí­ves fi­gyel­mü­ket, hogy a sze­mé­lyi jö­ve­de­lem­adó 1%-a idén is fel­ajánl­ha­tó. Kér­jük Önö­ket, hogy él­ve ez­zel a le­he­tő­ség­gel, tá­mo­gas­sák igen sú­lyos hely­zet­ben levő la­pun­kat. Kérjük, hogy fel­aján­lá­suk meg­té­te­le­kor a NAV által ki­kül­dött adó­cso­mag­ban ta­lál­ha­tó ren­del­ke­ző nyi­lat­ko­zat sze­rint jár­ja­nak el.

Adószámunk a következő: 19656874-2-41


Következő számunk májusban jelenik meg