[logó]
XXVII. évfolyam, 2017/3. május-június

[borító hátlap] [borító front]t a r t a l o m
 
Gyárfás Endre Vérmezei jeles napok
Birtalan Ferenc Freud úr
Szombati István Utazás a köröm hátán
Ádám Tamás Versek
Szarka István Versek
Dezső Anna Két groteszk
Bereti Gábor Versek
Handó Péter Körök a mindenségben
Fövényi Sándor Versek
Lengyel Géza Versek
Sárfi N. Adrienn Nyerő téma
Debreczeny György Versek
Jahoda Sándor A cenzúráról és más apróságokról
Képes Gábor Versek
Botos Ferenc Versek
Frideczky Katalin Minek?
Kántor Zsolt Versek
Mátó Gyula Találkozás a szakemberrel
Egry Artúr Fekete rózsák
Koosán Ildikó Versek
Köves István Etnogenezis
Farkas András Versek
Arnóti András Cégalapítók
 
vox humana
Baranyi Ferenc Kétszázhuszonöt éves a Marseillaise
 
megmentett oldalak
Györe Imre Négy publicisztika
 
ablak
Juan Clemente Zenea Versek
Yacine Kateb Isabelle négy álma és a két kolosszus
 
képzőművészet
Koczogh Ákos Magyar textilművészet 1945 után
 
fókusz
Kicsi Sándor András A mikofób és a mikofil
 
műhely
Tóth Zsolt Szocialista átmenet és hierarchikus munkamegosztás
 
mérleg
Szerdahelyi István József Attila-problémák VII.
Kiss Endre Áltudomány a politika szolgálatában
 
múltunk
Udvarvölgyi Zsolt Germanus Gyula irodalomszervezői tevékenysége
 
morfondírozás
Szerdahelyi István Lukács György szobra és a karrierista parvenük
 
olvasólámpa
Bistey András Háromszögek
(Kálmán Mari: Háromszög másképp)
 
Modern magyar textilművészeti alkotások

2016. évi közhasznúsági jelentések:

Ezredvég Alapítvány

Z-Füzetek Alapítvány


Tisztelt Olvasóink, Előfizetőink!

Folyóiratunk huszonhetedik évfolyamába lépett. Az EZREDVÉG változatlanul jelen van Budapesten, hazánk vidéki városaiban és falvaiban egyaránt. Szeretnénk még hosszú ideig, egyre gazdagabb tartalommal, megjelentetni lapunkat – amely a baloldali magyar irodalom jelentős fóruma –, és ehhez kérjük, mint tettük huszonöt éven át nemegyszer, olvasóink és előfizetőink segítségét.

Kérjük Önöket, hogy fizessenek elő az EZREDVÉG 2017. évi számaira (egész évre 2.880 Ft, fél évre 1.440 Ft), és toborozzanak új előfizetőket részünkre.

Ahogy eddig is, szerzőink Z-füzeteiből, illetve Z-könyveiből biztosítunk egy-egy példányt előfizetőink számára. Szerkesztőségünk tagjai és segítői továbbra is társadalmi munkában végzik feladatukat.

Köszönjük olvasóink és barátaink megértő támogatását!

Köszönetet mondunk azoknak az Olvasóinknak, Barátainknak, akik tavaly jövedelemadójuk 1%-át felajánlották az EZREDVÉG ALAPÍTVÁNY-nak. A NAV által átutalt összeg 73.142 Ft volt, mely hozzájárult 2016. évi számaink nyomdaköltségeinek fedezéséhez. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a személyi jövedelemadó 1%-a idén is felajánlható. Kérjük Önöket, hogy élve ezzel a lehetőséggel, támogassák igen súlyos helyzetben levő lapunkat. Kérjük, hogy felajánlásuk megtételekor a NAV által kiküldött adócsomagban található rendelkező nyilatkozat szerint járjanak el.

ADÓSZÁMUNK A KÖVETKEZŐ: 19656874-2-41


Következő számunk júliusban jelenik meg.