XXVI. évfolyam, 2016/4. július-augusztus


TARTALOM
 
VAS ISTVÁN Versek
SIMOR ANDRÁS Versek
B. LÉRÁNT ÁRPÁD A virág
KÁNTOR ZSOLT Versek
CSONTOS MÁRTA Pincemagasságban
NYÍRFALVI KÁROLY Versek
FARKAS CSABA Tavaszi-nyári kisprózák
TABÁK ANDRÁS Nyár
BOGA BÁLINT Három elszalasztott találkozás
GYÁRFÁS ENDRE Berzsenyi Niklán
BISTEY ANDRÁS Hajnalban
BOTOS FERENC Stephansplatz
BOTÁR ATTILA Májusi leshely
KIRÁLY GÁBOR Versek
DEZSŐ ANNA Két kispróza
NÉMETH ANDRÁS Versek
T. ÁGOSTON LÁSZLÓ Porszívó
KÉPES GÁBOR Versek
FŰRI ANNA Hegek
KAISER LÁSZLÓ Belénk az ördög költözött
Z. NÉMETH ISTVÁN Versek
PRUZSINSZKY SÁNDOR Kolduskabát
 
GÖRBE TÜKÖR
HANDÓ PÉTER Tüköreffektus
KÖVES ISTVÁN Igaz, mindenki szem volt a láncban – de akadt, aki kacsintott!
 
A XIX. AQUINCUMI KÖLTŐVERSENY
SINKÓ ADRIENN Az almafa hitvallása
NAGY GÁBOR MIKLÓS Categoricus imperativus
JENEY ANDRÁS Mennél másik úton
ZONDA TAMÁS Kategórikusan, imperatíve
MECHLER ANNA Szemtől szemben
ANDAHÁZI SZEGHY LAJOS Kant emlékére
VARGA IMRE LAJOS Filozófiai vita
B. TÓTH KLÁRA Belső válasz
GYIMESI LÁSZLÓ Aquincumi doromboló
MIKLYA ZSOLT Vojtina elvan
VERES TAMÁS Pálfordulás előtt
RIGÓ BÉLA Online 10parancsolat
 
MEGMENTETT OLDALAK
HARSÁNYI ÉVA Versek
HARSÁNYI ÉVA A mutatvány
DOBOS ÉVA Versek
 
ÉVFORDULÓ
LACZKÓ ANDRÁS Benjámin László balatonboglári éjszakái
 
KOSZORÚ
A SZERK. Federico García Lorca
FEDERICO GARCÍA LORCA Alvajáró románc
FEDERICO GARCÍA LORCA Antoñito Camborio elfogatása a sevillai úton
FEDERICO GARCÍA LORCA A csendőralezredes jelenete
FEDERICO GARCÍA LORCA A félbeszakadt koncert
FEDERICO GARCÍA LORCA Két vers négy fordításban – Sír a gyík és Buta nóta
FEDERICO GARCÍA LORCA Nagyhét Granadában
FEDERICO GARCÍA LORCA A színházról
MIGUEL HERNÁNDEZ Első elégia
RADNÓTI MIKLÓS Federico García Lorca
KATONA ESZTER Alberto Conejero: A sötét kő – „A sötét szerelem” drámája
 
GYEREKSAROK
NICOLÁS GUILLÉN Versek
 
VALLOMÁS
SZEPES ERIKA A rejtőzködő – Dobos Éva Szellemmacska című, 2006-ban
kiadott kötetének 2016-os bemutatójának alkalmából
SZERDAHELYI ISTVÁN A tökéletesség gyarló magyarázgatása
 
MÉRLEG
SZERDAHELYI ISTVÁN József Attila-problémák V.
ÁDÁM TAMÁS Három J. A. vers
 
MŰHELY
FARKAS CSABA Kunok – a Balkántól Egyiptomig
BÜKI MÁTYÁS Lapszemle és rekviem
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN Az ember holtig tanul
SIMOR ANDRÁS Rokonversek
 
OLVASÓLÁMPA
BISTEY ANDRÁS Szerepjátszás és önazonosság
(Z. Németh István legszebb versei)
GYIMESI LÁSZLÓ Az élet képei – Megjegyzések a képviseleti próza távlataihoz
(Szeitz János: A tizenötös kórterem)
SZABAD JÓZSEF Az időtlenség lassan telik
(Kántor Zsolt: Az idő szaván fogja a nyelvet)
SIMOR ANDRÁS Hét évtizedes üzenetek és két verseskönyvről
(Feljegyzések Gyuri fiam részére és
Bozók Ferenc: Tükörtengely; Bereti Gábor: Titkolt múlt – tiltott jövő)
KICSI SÁNDOR ANDRÁS Egy filológus kalandozásai
(Lengyel András: Képzelet, írás, hatalom)
 
Federico García Lorca (1898–1936) spanyol költő és drámaíró
festményeivel és grafikáival, Kozma Károly fotójával

E számunk kiadásához támogatást nyújtott
a Hevesi Gyula Alapítvány, a Lukács György Alapítvány,
a Gábor Andor Írói Jutalomdíj

Tisztelt Olvasóink, Előfizetőink!

Folyóiratunk huszonhatodik éve jelenik meg. Az EZREDVÉG változatlanul jelen van Budapesten, hazánk vidéki városaiban és falvaiban egyaránt.

Szeretnénk még hosszú ideig, egyre gazdagabb tartalommal, megjelentetni lapunkat – amely a baloldali magyar irodalom jelentős fóruma –, és ehhez kérjük, mint tettük huszonöt éven át nemegyszer, olvasóink és előfizetőink segítségét.

Kérjük Önöket, hogy fizessenek elő az EZREDVÉG 2016-2017. évi számaira (Egész évre 2880 Ft, fél évre 1440 Ft.), és toborozzanak új előfizetőket részünkre.

Ahogy eddig is, szerzőink Z-füzeteiből, illetve Z-könyveiből biztosítunk egyegy példányt előfizetőink számára. Szerkesztőségünk tagjai és segítői továbbra is társadalmi munkában végzik feladatukat.

Köszönjük olvasóink és barátaink megértő támogatását!


Következő számunk szeptemberben jelenik meg