XXIV. évfolyam, 2014/5. szeptember-október


TARTALOM
 
TABÁK ANDRÁS Versek
SÁRKÖZI LÁSZLÓ Versek
PRUZSINSZKY SÁNDOR Betűk az égen
TARNAI LÁSZLÓ Szitáló szótlanság
DEZSŐ ANNA Az Öreg író
PROHÁSZKA LÁSZLÓ MÁTÉ Versek
GULISIO TÍMEA Versek
SZOMBATI ISTVÁN Közjáték az utcán
CSOKONAI ATTILA Spanyol rapszódia
KÁNTOR ZSOLT Kontempláció és diszkrepancia
KIS ANTÓNIA Éhség
KÉPES GÁBOR Webkettes apokalipszis
ACSÁDI ROZÁLIA staccato
LENGYEL GÉZA Hetvenen túl
DINÓK ZOLTÁN A helyzet változatlan
GYÁRFÁS ENDRE Epigrammák
OLÁH ANDRÁS sebhelyek
NÉMETHI LAJOS A szobor
 
VALLOMÁS
NEMES LÁSZLÓ Megkésett üzenet
 
MEGMENTETT OLDALAK
GYÖRE IMRE Petőfi estéje
 
1514-2014
SZERDAHELYI ISTVÁN Dózsa György és az esztelen bárók lázadása
BARANYI FERENC Ady-idéző
ADY ENDRE La Barre – Dózsa György
CSANÁDI IMRE Dózsa György népe
ADY ENDRE Werbőczi és az ő népe
SZÉKELY JÁNOS Dózsa
ILLYÉS GYULA Dózsa György beszéde a ceglédi piacon
SIMOR ANDRÁS Derkovits, 1514
GERGELY SÁNDOR Dózsa György
GYÖRE IMRE Dózsa koporsói
 
KÉPZŐMŰVÉSZET
KÖRNER ÉVA Múlt és jelen szintézise: a Dózsa-fametszetsorozat
 
FÓKUSZ
KICSI SÁNDOR ANDRÁS Requiem Nagyicéért
 
MÉRLEG
SZERDAHELYI ISTVÁN Marx filozófiái és a marxizmusok
 
MŰHELY
WIENER GYÖRGY Orbán Viktor passzív forradalma
 
OLVASÓLÁMPA
BISTEY ANDRÁS Egy befejezetlen eposz
JEMNITZ JÁNOS Az olvasóhoz
Avagy: mitől bolydult föl a világ?
 
Derkovits Gyula 1514 c. Dózsa sorozatának fametszeteivel,
Pór Bertalan Gergely Sándor Dózsa-regényéhez készült illusztrációival,
Gyurcsek Ferenc Dózsa szobrával, korabeli metszetekkel


Jemnitz János (1930 – 2014): a történet­tudomány doktora, folyó­iratunk állandó munkatársa, elhunyt. Fő kutatási területe a ma­gyar és a nem­zet­közi munkás­mozgalom története volt. Forrás­kiadványok, szö­veg­ki­adá­sok szer­kesz­tő­je, eredeti történeti munkák szerzője, aki másokkal együtt szerkesztette 1974 óta A nemzetközi munkás­mozgalom törté­ne­té­ből című évkönyvet.
     Emlékét megőrizzük, hagyatékban maradt írásait közölni foguk.Köszönetét mondunk a Nemzeti Kulturális Alapnak 2014. évi hat
lapszámunk megjelentetéséhez nyújtott jelentős támogatásáért.
E számunk kiadásához támogatást nyújtottak
a Hevesi Gyula Alapítvány, a Lukács György Alapítvány,
a Gábor Andor írói Jutalomdíj


Következő számunk – a november-decemberi – november közepén jelenik meg.