XXII. évfolyam, 2012/6. november-december


TARTALOM
 
GYIMESI LÁSZLÓ Versek
LÁSZLÓFFY CSABA Versek
LÁSZLÓ-KOVÁCS GYULA ágrólszakadt sámuel (2)
BARANYI FERENC Versek
BIRTALAN FERENC Fekete ég
BODA MAGDOLNA vasárnapi ebéd
BOTÁR ATTILA Versek
BISTEY ANDRÁS Krimi
ÁGAI ÁGNES Tér-kép
ÁDÁM TAMÁS Macskaszerda
FEKETE JÁNOS Elvarázsolt kastélyom száztíz szobája
SZARKA ISTVÁN Versek
SIGMOND ISTVÁN Molekulák 7. – Miért nincs színe a hangnak
BOZÓK FERENC Versek
VÉGHELYI BALÁZS Versek
KÁNTOR ZSOLT Lekvárprológ
SZARKA KLÁRA Koczákék meg én
SIMOR ANDRÁS Versek
M. SZÁNTÓ JUDIT Bellának hívták
 
ABLAK
HANS SACHS Három asszony cselédlányára panaszkodik
 
KILÁTÓ
(TABÁK ANDRÁS) Bocsánat, Örményország!
ÖRMÉNY NÉPKÖLTÉS [Négysorosok]
HOVHANNESZ HOVHANNISZJÁN Artavazd
JEGHISE CSARENC [Nyílként röpülnek a vörös lovak]
AVETIK ISZAHAKJÁN Hazám
GEVORK EMIN Tűzkeresztség
ASOT GRASI Jereván
SZILVA KAPUTIKJÁN Elment
PARUJR SZEVAK Már ez maradsz nekem
MARJO MAKKARJÁN Zsibongva zümmögő zaj
 
VOX HUMANA
MARTIN NIEMÖLLER Amikor
NEMES LÁSZLÓ Cozutti
 
GÖRBE TÜKÖR
GÁBOR ANDOR Mint a tengerész
 
VALLOMÁS
BENEDEK ISTVÁN GÁBOR Miskolc, Zsidó utca ’46
FLAMM JÁNOS Adalék az üldözés jelenségének tanulmányozásához
 
LATIN-AMERIKA
ANDREA KETTENMANN Szenvedély és szenvedés
(Frida Kahlo művészi pályarajza)
 
MŰHELY
SZERDAHELYI ISTVÁN A társadalmi fejlődés
 
DOKUMENTUM
KRAUSZ TAMÁS A náci népirtás „magyar fejezete” az elfoglalt
szovjet területeken
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN Kinek ment el itt az esze?
 
OLVASÓLÁMPA
BISTEY ANDRÁS Egy verskötet és egy regény
(Dienes Eszter: Lélekállás-jelentés;
Kálmán Mari: Ecetudvar)
BOZÓK FERENC A makrokozmosztól a mikrokozmoszig
(Véghelyi Balázs: Terepasztal)
HARSÁNYI IVÁN Egy nagy munkásvezér élete
(Jemnitz János: James Keir Hardie)
 
Frida Kahlo (1907–1954) festett és rajzolt
önarcképeivel

Életének 92. évében meghalt Szigeti József (1921-2012) filozófus, esztéta, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az ELTE professor emeritusa. Csaknem két évtizedig dolgozott folyóiratunknak. Kitűnő tanulmányokat, esszéket publikált oldalainkon és nálunk tett közzé először részleteket nagyszabású curriculum vitae-jéből, az Intellektuális önéletrajzomból. Emlékét megőrizzük.E számunk kiadásához támogatást nyújtott a

Táncsics Alapítvány, az MSZP pártalapítványa,a Szabad Sajtó Alapítvány, aés a Lukács György Alapítvány


                                    Pályázati felhívás

A jövő évi Fehér Klára Irodalmi-díjat az a fiatal, 40 év alatti magyar író nyerheti el, aki az utóbbi egy-két évben – Fehér Klára humanista szellemiségében – bármely irodalmi műfajban írt vagy megjelent, figyelemre érdemes művet hozott létre.
        A pályázat beküldési határideje: 2013. január 31.
        Cím: Petőfi Irodalmi Múzeum, 1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 16.


                                    Helyreigazítás

2012. szeptember-októberi számunkban – sajnálatos félreértés okán – tévesen tüntettük fel a Világot gyújtsatok című vers szerzőjét. A verset valójában BÚZÁS HUBA veszprémi költő írta. A hibáért mind a költő, mind olvasóink szíves elnézését kérjük.


                                    Tisztelt Olvasóink, Előfizetőink, Barátaink!
Folyóiratunk jövőre XXIII. évfolyamába lép. Az EZREDVÉG jelen van Budapesten, hazánk vidéki városaiban és falvaiban egyaránt. Nehéz volt az elmúlt huszonkét esztendő, de az előttünk álló időszak alighanem még nehezebb lesz. Tavaly az évi tíz számról kénytelenek voltunk hat számra csökkenteni megjelenéseink számát. Reméltük, hogy jövőre legalább nyolc számmal jelentkezhetünk, ám a megvont állami támogatás és más megígért, de nem teljesített támogatások híján, sajnos, 2013-ban is csak hat számot tudunk kiadni.
   Előfizetőinket jövőre is azzal fogjuk kárpótolni, hogy minden egyes folyóiratszámunkhoz mellékelünk egy-egy példányt a Z–füzetek vagy a Z–könyvek sorozatban megjelent művekből.
   Bízunk megértésükben. Több mint két évtizedes fennállásunk alatt elsősorban az Önök támogatása tette lehetővé, hogy az EZREDVÉG, a baloldal hiteles irodalmi, művészeti és társadalomkritikai műhelye létezzék. Ennek a hangnak a mai Magyarországon nem szabad elhallgatnia!
   Kérjük, hogy – lehetőleg az év végéig – fizessenek elő lapunkra, s ha módjukban áll, toborozzanak új előfizetőket is.
   Lapunk előfizethető a 11784009-20300027 számú OTP-számlán, valamint a folyóirathoz mellékelt postai csekken.
   Előfizetés egy évre 2880 Ft. Fél évre 1440 Ft.

Következő számunk – a 2013. január-februári – január harmadik hetében jelenik meg.